Hur gör vi?

Ja frågan är oftast vad eller hur gör vi?
Så följ med så får ni följa ett av alla batterier som vi har fixat!

 • Oftast så skickas batterierna till oss, men vi kan även hämta och lämna mot en extra avgift /mil.
 • Vid ankomst sker det en ankomstkontroll innan lastbilen har lämnat oss. då kontrollerar vi så att det inte finns några fraktskador mm.
 • Vi gör även en första mätning på batteriet där vi kollar total strömmen på batteriet och per cell, Alla värdena dokumenteras.
 • Sedan tvättas batteriet och baljan. samt att vi tömmer baljan på spillvatten
 • När Batteriet är rent så flyttas det in i verkstan för att fortsätta sin undersökning
 • Batteriet demonteras helt, så att vi kan ta bort den sista smutsen, samt göra en visuell kontroll av varje cell. Vilket innebär.
  – Rengör alla poler och kollar efter skador.
  – Tätar de poler som läcker.
  – Kontrollerar så att det finns tillräckligt med syra (batterivatten) i alla celler.
  – Kontroll av varje cells insida.
 • Här ser ni en vanlig bil på celler det saknas vatten och mycket vatten dessutom. I detta batteri fyllde vi på med ca 20Liter.
 • ANVÄND ALDRIG KRANVATTEN I ETT BATTERI!
 • Det räcker inte med rena celler.
  Vi gör rent alla förbindningar lika så samt kontrollerar varje skruv så att de inte är brända eller skadade.
  Varje förbindning kontrollmäts sedan så att de har bästa ledningsförmåga

Nu har vi koll på alla delar så nu skall allt sättas tillbaka och efter dras så att vi inte har några glapp. vi ansluter batteriet till en av våra maskiner för rekonditionering.
Innan vi startar processen så mäter vi och kollar så att allt sitter fast.

 • Detta batteriet som ni nu har fått följt är ett utdömt batteri som gick till skroten tillsammans med trucken som det satt i.
  Trucken och batteriet jobbet nu igen tillsammans på skroten!